نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اسلام آباد غرب

نقشه ی DEM شهرستان اسلام آباد غرب.نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب